Služby Božie sa budú konať : 
o 8.00 vo Svinici 
o 9.30 vo Vyšnej Kamenici s Večerou Pánovou


 

Chrome iPad

Pozývame vás na

3.nedeľa adventná (11.12. 2022)

Služby Božie sa budú konať : 
o 8.00 vo Svinici 
o 9.30 vo Vyšnej Kamenici s Večerou Pánovou


 

Najnovšie články