Dňa 6.novembra nám Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku vypratala chrámovú vežu vo Vyšnej Kamenici. Dokopy nazbierali na odviezli osem vriec guána. Ďakujeme za spoluprácu. 

Pre ďalšie info ohľadom tejto činnosti, prípadne, ak máte záujem o fotografie z uvedenej akcie, kliknite na doleuvedený link: 

https://bat4man.netopiere.sk/lokality/vysna-kamenica-evanjelicky-av-chram-bozi-487797493410566-21485175056305724.html