Z iniciatívy pána starostu obce Svinica sa 22.apríla 2023 konalo slávnostné odhalenie posväteného pamätníka 350.výročia Bitky pri Svinici. Podujatie bolo spojené s opekačkou a výletom mladých rodín do prírody.