1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

Milí bratia a sestry, pre tých, ktorí počas Vianoc z rôznych dôvodov nemôžu prísť na služby Božie, si kňazi Košického seniorátu pripravili nahrávku služieb Božích na Prvú slávnosť vianočnú. Prajeme vám príjemné pozeranie.