Vyučovanie evanjelického náboženstva prebieha na Základnej škole v Bidovciach

na Základnej škole v Nižnej Kamenici 


na Základnej škole vo Svinici