Nová forma práce, ktorá sa osvedčila, je aj spoločné stolovanie s pozvanými hosťami, s ktorými sa aj takouto formou vytvára a udržiava vzťah. Pri spoločne strávenom čase pri stole sa venujeme duchovným potrebám hľadajúcich a nachádzajúcich Božích dietok.