Kto sme?


O NÁSVitajte na stránke Cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku Vyšná Kamenica. 

Sme cirkevný zbor v Košickom senioráte vo Východnom dištrikte a patríme do Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR TVORIA TIETO OBCE


Vyšná Kamenica, v ktorej je sídlo cirkevného zboru spolu s farským úradom a s matkocirkevným chrámom Božím z prvej polovice štrnásteho storočia

Matkocirkevný chrám Boží vo Vyšnej Kamenici : 


Nižná Kamenica, v ktorej používame chrám Boží reformovanej kresťanskej cirkvi

                                                         


                                                         


Svinica, v ktorej máme náš druhý evanjelický chrám Boží


                                                           


                                                           


Bidovce, v ktorých používame chrám Boží Reformovanej kresťanskej cirkvi

                                                               


Cirkevný zbor má aj svoje filiálky a diaspory: Borda, Košický Klečenov, Ďurkov, Ruskov, Olšovany, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Slančík, Slanec, Bohdanovce, Blažice, Rákoš, Skároš, Slanské Nové mesto, Slanská Huta, Kalša.
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.