O NÁSVitajte na stránke Cirkevného zboru augsburského vyznania na Slovensku Vyšná Kamenica. 

Sme cirkevný zbor v Košickom senioráte vo Východnom dištrikte a patríme do Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR TVORIA TIETO OBCE


Vyšná Kamenica, v ktorej je sídlo cirkevného zboru spolu s farským úradom a s matkocirkevným chrámom Božím z prvej polovice štrnásteho storočia

Matkocirkevný chrám Boží vo Vyšnej Kamenici : 


Nižná Kamenica, v ktorej používame chrám Boží reformovanej kresťanskej cirkvi

                                                         


                                                         


Svinica, v ktorej máme náš druhý evanjelický chrám Boží


                                                           


                                                           


Bidovce, v ktorých používame chrám Boží Reformovanej kresťanskej cirkvi

                                                               


Cirkevný zbor má aj svoje filiálky a diaspory: Borda, Košický Klečenov, Ďurkov, Ruskov, Olšovany, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Slančík, Slanec, Bohdanovce, Blažice, Rákoš, Skároš, Slanské Nové mesto, Slanská Huta, Kalša.