Dňa 1.mája 2022 na Nedeľu dobrého Pastiera sa vo Vyšnej Kamenici po dvoch rokoch konfirmácia. Ponúkame vám prvé momentky zo slávnosti. 
Najstaršia členka cirkevného zboru Alžbeta Janičkárová (95 rokov) na konfirmácii svojho pravnuka.