Cirkevný príspevok a milodaryCirkevný príspevok a milodary:

Cirkevný zbor, napriek tomu, že v súčasnosti nevyvíja žiadne viditeľné činnosti, je viazaný dlhodobými záväzkami, ktoré potrebuje pravidelne uhrádzať. 

Rozhodnutím zborového konventu je členom cirkevného zboru odporučené uhradiť cirkevný príspevok  najneskôr do konca mesiaca jún každého kalendárneho roka. 

Toto isté odporúčanie platí aj v pokračujúcej zbierke na opravu chrámu Božieho a to vo výške 20.-€ (slovom: dvadsať €) na člena cirkevného zboru. 

Dnes je otázne, kedy bude možné stretnúť sa v chráme Božom a napríklad tam na mieste si vyrovnať záväzky. Rovnako, problematickým sa javí aj osobné odovzdanie finančnej čiastky pokladníkom nášho cirkevného zboru. Z tohto dôvodu sme pristúpili k možnosti bezhotovostnej úhrady formou prevodu na účet cirkevného zboru. Boli by sme Vám vďační, keby ste túto možnosť v blízkej budúcnosti využili. 

Číslo účtu cirkevného zboru je: 

SK17 0900 0000 0001 0925 5744Ak sa rozhodnete tak urobiť, odporúčame akceptovať tieto skutočnosti a do správy pre príjemcu napísať: viď kurzívou 

a. Osobitne zaplaťte cirkevný príspevok s riadnym označením odosielateľa, napríklad: 

Rod. Nováková, NK, CP  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, cirkevný príspevok za šiestich ľudí) 

b. Osobitne zaplaťte milodar na opravu chrámu s riadnym označením odosielateľa, napríklad:
Rod. Nováková, NK , OK  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, milodar na opravu kostola za šiestich ľudí)

c. pokiaľ máte v rodine, alebo v osobnom živote iné jubileá a plánujete poskytnúť aj iný milodar na cirkevný zbor, prosím Vás, aby ste postupovali podobne

Všetky takto prijaté financie budú zaevidované, zosumarizované a po ukončení karantény a po umožnení návratu do našich chrámov Božích budú riadne vyhlásené, tak ako sme na to boli zvyknutí.   


Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.