Cirkevný príspevok a milodaryCirkevný príspevok a milodary:

Cirkevný zbor, napriek tomu, že v súčasnosti nevyvíja žiadne viditeľné činnosti, je viazaný dlhodobými záväzkami, ktoré potrebuje pravidelne uhrádzať. 

Rozhodnutím zborového konventu je členom cirkevného zboru odporučené uhradiť cirkevný príspevok vo výške 12.-€ (slovom: dvanásť €) na člena cirkevného zboru najneskôr do konca mesiaca jún každého kalendárneho roka. 

Toto isté odporúčanie platí aj v pokračujúcej zbierke na opravu chrámu Božieho a to vo výške 20.-€ (slovom: dvadsať €) na člena cirkevného zboru. 

Dnes je otázne, kedy bude možné stretnúť sa v chráme Božom a napríklad tam na mieste si vyrovnať záväzky. Rovnako, problematickým sa javí aj osobné odovzdanie finančnej čiastky pokladníkom nášho cirkevného zboru. Z tohto dôvodu sme pristúpili k možnosti bezhotovostnej úhrady formou prevodu na účet cirkevného zboru. Boli by sme Vám vďační, keby ste túto možnosť v blízkej budúcnosti využili. 

Číslo účtu cirkevného zboru je: 

SK17 0900 0000 0001 0925 5744Ak sa rozhodnete tak urobiť, odporúčame akceptovať tieto skutočnosti a do správy pre príjemcu napísať: viď kurzívou 

a. Osobitne zaplaťte cirkevný príspevok s riadnym označením odosielateľa, napríklad: 

Rod. Nováková, NK, CP  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, cirkevný príspevok za šiestich ľudí) 72€

b.Osobitne zaplaťte milodar na opravu chrámu s riadnym označením odosielateľa, napríklad:
Rod. Nováková, NK , OK  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, milodar na opravu kostola za šiestich ľudí)

c. pokiaľ máte v rodine, alebo v osobnom živote iné jubileá a plánujete poskytnúť aj iný milodar na cirkevný zbor, prosím Vás, aby ste postupovali podobne

Všetky takto prijaté financie budú zaevidované, zosumarizované a po ukončení karantény a po umožnení návratu do našich chrámov Božích budú riadne vyhlásené, tak ako sme na to boli zvyknutí.   


Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.