Dňa 8.októbra 2022 sa vo Svinici konala milá slávnosť, na ktorej sme si pripomenuli 350.výročie Bitky pri Svinici. V rámci slávnosti kpt. Simon Czap z ekumenickej pastoračnej služby posvätil pamätný kameň, ktorý bude umiestnený priamo na bojisku. Ďakujeme pánovi starostovi obce Svinica Ing. Ľubomírovi Šimkovi za vykonanie tejto akcie a obecnému zastupiteľstvu za podporu celého projektu. Nech je tento kameň symbolom zmierenia a tolerancie v našom chotári. Dňa