Ekumenické stretnutia majú v Olšavskej doline už dlhú tradíciu. Začali sa v septemri 1997 a odvtedy pokračujú nepretržite, napriek obmene kňazov jednotlivých cirkví. 

Evanjelická cirkev
 V.KAMENICA
Reformovaná cirkev
BIDOVCE
Reformovaná cirkev
SVINICA
Rim.katolícka cirkev
SVINICA
Gr.katolícka cirkev 
K.KLEČENOV
Ján Hruška neb.
Ladislav Megiesi
neb.
Daniel Kostszansky 
Pavol Bačišin a neb. Jozef VeľasJozef Miňo 


Juraj Bok

Miroslav Varga

Matej Babčák 

Ján Ducár 


Jákob Szeles

Pavol Jašo

Ján Stanko
Marianna Sláviková 

 

Aktuálni členovia ekumenického spoločenstva sú: 


V súčasnosti mávame pravidelné ekumenické podujatia a sú to tieto: 

Novoročná ekumenická bohoslužba vo Svinici

Ekumenický modlitebný týždeň

Pamiatka Jána Husa vo Svinici