Služby Božie v cirkevnom zbore

Služby Božie v cirkevnom zbore

14.nedeľa po Trojici (18.9.2022)    

Nižná Kamenica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

15.nedeľa po Trojici (25.9.2022)    

 Vyšná Kamenica 9.30

 Svinica 8.00

 

16.nedeľa po Trojici (2.10.2022)    

Nižná Kamenica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

17.nedeľa po Trojici (9.10.2022)     Poďakovanie za úrody zeme

Svinica 8.00     + Večera Pánova

Vyšná Kamenica 9.30 + Večera Pánova         

 

18.nedeľa po Trojici (16.10.2022)    

Nižná Kamenica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30


19.nedeľa po Trojici (23.10.2022)    

    Vyšná Kamenica 9.30

    Svinica  11.00


20.nedeľa po Trojici (30.10.2022)     Pamiatka posvätenia chrámu  

   Svinica 9.30


Pamiatka reformácie   (2.11.2022)    

Svinica                16.30

Vyšná Kamenica 18.00

 

Pamiatka zosnulých   (17.7.2022) 

Vyšná Kamenica  18.00