Vďaka Bohu, brigáda sa vydarila. Drevo navozené, narezané, poštiepané.

Ďakujeme bratom kurátorom : Martinovi Dolgošovi, Františkovi Hajdukovi, bratom presbyterom : Jánovi Sedlákovi, Marekovi Vangorovi, Ladislavovi Vangorovi, Ľubomírovi Čulkovi, bratom: Milanovi Opiňárovi, Martinovi Bertkovi, Jaroslavovi Ontkovi, Vladimírovi Uhrinovi