Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku má pre vnútorný poriadok prijaté cirkevnoprávne predpisy, ktorými je povinný riadiť sa každý jeden člen evanjelickej cirkvi. 

Pre oboznámenie vám ich ponúkame k prečítaniu.


cpp 3-2021.docx