ARCHÍV

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Pamätajúc na slová Pána Ježiša Krista: " Čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, to mne ste urobili... a čo ste neurobili, to mne ste neurobili..." sme skromne priložili ruku na pomoc. Ďakujem všetkým, ktorí sa na pomoci pre utečencov podieľali a doteraz podieľajú.  

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

Milí bratia a sestry, pre tých, ktorí počas Vianoc z rôznych dôvodov nemôžu prísť na služby Božie, si kňazi Košického seniorátu pripravili nahrávku služieb Božích na Prvú slávnosť vianočnú. Prajeme vám príjemné pozeranie. 

2.nedeľa adventná

2.nedeľa adventná

Lk 21, 25  - 27  A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;  ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať.  A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.

1.nedeľa adventná

1.nedeľa adventná

Milí bratia a sestry, s ľútosťou vám oznamujeme, že z dôvodu nariadenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu sa služby Božie rušia až do odvolania.  

Namiesto riadnych služieb Božích sa vynasnažíme priniesť vám Božie Slovo iným, on -line spôsobom. 

Buďte zdraví a počúvajte ticho adventu, ktoré nám hovorí: "

Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice." Zachariáš 9,92. nedeľa po Veľkej noci 2021

2. nedeľa po Veľkej noci 2021

Hospodin je môj Pastier! Vďaka za to! 

1.nedeľa po Veľkej noci

1.nedeľa po Veľkej noci

Pane, nauč nás modliť sa! 

Veľkonočný príhovor 2021

Veľkonočný príhovor 2021

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije! 

1.sviatok veľkonočný 2021

1.sviatok veľkonočný 2021

Služby Božie pripravené kňazmi Košického seniorátu. 

Veľký piatok 2021

Veľký piatok 2021

Čím väčší kríž, tým bližšie nebo... 

6. nedeľa pôstna 2021

6. nedeľa pôstna 2021

Otče, osláv svojho Syna... 

5. nedeľa pôstna 2021

5. nedeľa pôstna 2021

Jeho obeť je dokonalá ... 

4. nedeľa pôstna 2021

4. nedeľa pôstna 2021

Aká je Tvoja viera? 

3. nedeľa pôstna 2021

3. nedeľa pôstna 2021

Moje oči hľadia na Pána 

2. nedeľa pôstna 2021

2. nedeľa pôstna 2021

Čo je pre Teba pôst? 

1.nedeľa pôstna

1.nedeľa pôstna

Taký (ne)obyčajný príbeh. 

Predpôstna nedeľa 2021

Predpôstna nedeľa 2021

Čím je pre Teba Božie Slovo? 

Nedeľa po Deviatniku

Nedeľa po Deviatniku

... akou si pôdou? 

Nedeľa Deviatnik

Nedeľa Deviatnik

Akú odmenu čakáš za prácu na Pánovej vinici? 

3. nedeľa po Zjavení 2021

3. nedeľa po Zjavení 2021

Ako Teba zmení poznanie Ježišovej slávy? 

2.nedeľa po Zjavení

2.nedeľa po Zjavení

Veríš Slovu? 

1.nedeľa po Zjavení 2021

1.nedeľa po Zjavení 2021

Si vo veciach Božích?

Zjavenie Krista Pána

Zjavenie Krista Pána

... a Tvoja odpoveď ?  ... 

Strana 1 z 1