DARCOVSTVO

Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok

Výročitý celozborový účtovný konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica jednomyseľne stanovil výšku cirkevného príspevku na člena cirkevného zboru vo výške 20.-€ za rok 2023. Dávame do vašej ctenej pozornosti aj pokračujúcu dobrovoľnú zbierku na opravu chrámu Božieho, ktorá je odporúčaná vo výške 20.-€ na člena cirkevného zboru . Pán Boh zaplať! 

Strana 1 z 1