AKTIVITY CIRKEVNÉHO ZBORUDetská besiedka                        Vyšná Kamenica          nedeľa          10.30

Spevokol                                    Vyšná Kamenica         pondelok      18.00

Večerné služby Božie                 Svinica                        utorok           16.30

Večerné služby Božie                Nižná Kamenica          utorok           18.00

Stretnutie žien                          Vyšná Kamenica          streda            18.00

Stretnutie konfirmandov          Vyšná Kamenica          štvrtok           16.00

Večerné služby Božie               Vyšná Kamenica          štvrtok            18.00

Stretnutie dorastu                    Vyšná Kamenica          sobota            16.00


Toho času služby Božie pre staršiu generáciu a rizikové zdravotné skupiny               Nižná Kamenica           štvrtok     18.00Poznámky: 

1. Spevokol sa stretáva na nácvik zvyčajne v období od októbra do Vianoc a potom zvyčajne od nedele Deviatnik do Veľkej noci  

2. Večerné služby Božie sa konajú od Pamiatky reformácie do 4.nedele adventnej a potom od nedele Deviatnik do Tichého týždňa. 

3. Evanjelické náboženstvo je vyučované podľa rozvrhu jednotlivých základných škôl. Vyučovanie náboženstva:

Evanjelické náboženstvo sa vyučuje na základných školách v Bidovciach, v Nižnej Kamenici a vo Svinici.