Bohoslužobný život cirkevného zboru sa riadi presnými pravidlami, ktoré sme si prijali a zakotvili do tzv. Zborového štatútu. 

Zborový štatút určuje čas nedeľných služieb Božích takto:


1. nedeľa v mesiaci             Nižná Kamenica 8.00

                                              Vyšná Kamenica 9.30


2. nedeľa v mesiaci              Svinica 8.00

                                               Vyšná Kamenica 9.30


3. nedeľa v mesiaci             Nižná Kamenica 8.00

                                              Vyšná Kamenica 9.30


4. nedeľa v mesiaci              Bidovce  8.00

                                               Vyšná Kamenica 9.30

                                               Svinica 11.00