VITAJTE

Večierne v Nižnej Kamenici

Večierne v Nižnej Kamenici

sa konajú v reformovanom chráme Božom v Nižnej Kamenici každý štvrtok o  17.00

3.nedeľa po Zjavení (23.januára 2022)

3.nedeľa po Zjavení (23.januára 2022)

Vyšná Kamenica          9.30

   Svinica                          11.00

Nové opatrenia

Nové opatrenia

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

Milí bratia a sestry, pre tých, ktorí počas Vianoc z rôznych dôvodov nemôžu prísť na služby Božie, si kňazi Košického seniorátu pripravili nahrávku služieb Božích na Prvú slávnosť vianočnú. Prajeme vám príjemné pozeranie. 

2.nedeľa adventná

2.nedeľa adventná

Lk 21, 25  - 27  A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;  ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať.  A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou.

1.nedeľa adventná

1.nedeľa adventná

Milí bratia a sestry, s ľútosťou vám oznamujeme, že z dôvodu nariadenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu sa služby Božie rušia až do odvolania.  

Namiesto riadnych služieb Božích sa vynasnažíme priniesť vám Božie Slovo iným, on -line spôsobom. 

Buďte zdraví a počúvajte ticho adventu, ktoré nám hovorí: "

Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice." Zachariáš 9,9Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok

Dňa 27.júna 2021 o 9.30 celozborový účtovný konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica jednomyseľne stanovil výšku cirkevného príspevku na člena cirkevného zboru vo výške 20.-€ za rok 2021. Dávame do vašej ctenej pozornosti aj pokračujúcu dobrovoľnú zbierku na opravu chrámu Božieho, ktorá je odporúčaná vo výške 20.-€ na člena cirkevného zboru . Pán Boh zaplať! 

Strana 1 z 1
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.