VITAJTE

Seniorálne stretnutie presbyterov Košického seniorátu (24.7.2022)

Seniorálne stretnutie presbyterov Košického seniorátu (24.7.2022)

Dňa 24.7.2022 so začiatkom o 14.00 sa v evanjelickom chráme Božom v Nálepkove uskutočnia slávnostné služby Božie, na ktorých si pripomenieme Dietricha Bonhoeffera. Viac informácii v prílohe. 

Služby Božie (kedy? kde?)

Služby Božie (kedy? kde?)

         

3.nedeľa po Trojici (3.7.2022)    

     Nižná Kamenica 8.00

     Vyšná Kamenica 9.30

 

Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jána Husa  (5.7.2022)   

         Vyšná Kamenica 9.30

 

4.nedeľa po Trojici (10.7.2022)    

         Svinica 8.00

         Vyšná Kamenica 9.30

 

5.nedeľa po Trojici (17.7.2022)    

        Nižná Kamenica 8.00

          Vyšná Kamenica 9.30

 

6.nedeľa po Trojici (24.7.2022)     Pamiatka posvätenia chrámu 

         Nižná Kamenica 9.30

          

7.nedeľa po Trojici (31.7.2022)    

          Vyšná Kamenica    9.30


8.nedeľa po Trojici (7.8.2022)    

    Nižná Kamenica 8.00

    Vyšná Kamenica 9.30


9.nedeľa po Trojici (14.8.2022)    

   Svinica 8.00

    Vyšná Kamenica 9.30

 

10.nedeľa po Trojici (21.8.2022)    

        Nižná Kamenica 8.00

      Vyšná Kamenica 9.30  + Večera Pánova

 

11.nedeľa po Trojici (17.7.2022)            Pamiatka posvätenia chrámu

     Vyšná Kamenica 9.30


3.nedeľa po Svätej Trojici  (3.7. 2022)

3.nedeľa po Svätej Trojici (3.7. 2022)

Služby Božie sa budú konať : 
o 8.00 v Nižnej Kamenici  
o 9.30 vo Vyšnej Kamenici 

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vyše sto dní neďaleko našich hraníc prebieha vojna. Môžeme ju nazývať ako len chceme. Jej ovocím je strata domova, náhly útek z bezpečia domov a rodín do neznámej krajiny. Pre jedných sú to krajiny ako Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, pre iných Česko, ale aj Slovensko.  

Či už si to uvedomujeme, alebo nie, sme tretí cirkevný zbor ECAV od hranice s Ukrajinou, cez ktorý sa presúvajú utečenci, (eufemisticky odídenci) hľadajúc pokoj, prijatie a strechu nad hlavou. Som vám všetkým vďačný, že aj vďaka vašej pomoci im aspoň z časti túto očakávanú pomoc vieme poskytnúť. 
 

Chcem sa vám všetkým však poďakovať za vašu štedrosť, ľudskosť a ochotu pomôcť. Vaša pomoc, materiálna, osobná i finančná určite nebude zabudnutá. Nech vám ju odplatí Boh, ktorý nám v tieto dni ešte viac dáva poznať zmysel slov : "Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať". Sk 20,35

Večierne v Nižnej Kamenici

Večierne v Nižnej Kamenici

sa konajú v reformovanom chráme Božom v Nižnej Kamenici každý štvrtok o  18.00 do sviatku Vstúpenia Krista Pána na nebesá a potom od sviatku Poďakovanie za úrody zeme. 

Strana 1 z 1