VITAJTE

Večierne v Nižnej Kamenici

Večierne v Nižnej Kamenici

sa konajú každý štvrtok o  17.00 v reformovanom chráme Božom v Nižnej Kamenici . 

Ekumenický modlitebný týždeň 2023

Ekumenický modlitebný týždeň 2023

Služby Božie v cirkevnom zbore do pôstu

Služby Božie v cirkevnom zbore do pôstu

                   

4. po Zjavení Krista Pána  (29.1.2023)                          

                       Vyšná Kamenica   9.30


5. po Zjavení Krista Pána  (5.2.2023)  - Nedeľa Deviatnik                        

                       Nižná Kamenica   8.00

                       Vyšná Kamenica   9.30


Nedeľa po Deviatniku  (12.2.2023)                          

                       Svinica                  8.00

                       Vyšná Kamenica   9.30


Predpôstna nedeľa  (19.2.2023)                         

                       Nižná Kamenica   8.00

                       Vyšná Kamenica   9.30


                       

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vyše sto dní neďaleko našich hraníc prebieha vojna. Môžeme ju nazývať ako len chceme. Jej ovocím je strata domova, náhly útek z bezpečia domov a rodín do neznámej krajiny. Pre jedných sú to krajiny ako Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, pre iných Česko, ale aj Slovensko.  

Či už si to uvedomujeme, alebo nie, sme tretí cirkevný zbor ECAV od hranice s Ukrajinou, cez ktorý sa presúvajú utečenci, (eufemisticky odídenci) hľadajúc pokoj, prijatie a strechu nad hlavou. Som vám všetkým vďačný, že aj vďaka vašej pomoci im aspoň z časti túto očakávanú pomoc vieme poskytnúť. 
 

Chcem sa vám všetkým však poďakovať za vašu štedrosť, ľudskosť a ochotu pomôcť. Vaša pomoc, materiálna, osobná i finančná určite nebude zabudnutá. Nech vám ju odplatí Boh, ktorý nám v tieto dni ešte viac dáva poznať zmysel slov : "Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať". Sk 20,35

Strana 1 z 1