VITAJTE

350.výročie Bitky pri Svinici

350.výročie Bitky pri Svinici

Obecný úrad Svinica a ekumenické spoločenstvo Olšavskej doliny vás srdečne pozýva na oslavy 350. výročia Bitky pri Svinici, ktoré sa budú konať 8.10.2022 so začiatkom o 10.00. 
Slávnosť sa začne ekumenickými bohoslužbami pri kultúrnom dome vo Svinici, na ktorých bude posvätený pamätný kameň zástupcom Ekumenickej pastoračnej služby Mgr. Simonom Czapom. Po bohoslužbách bude slávnosť pokračovať konferenciou k danej téme v priestoroch kultúrneho domu. Všetci ste srdečne vítaní. 

16.nedeľa po Svätej Trojici  (2.10. 2022)

16.nedeľa po Svätej Trojici (2.10. 2022)

Služby Božie sa budú konať : 

o 8.00  v Nižnej Kamenici  
o 9.30 vo Vyšnej Kamenici  
 

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vyše sto dní neďaleko našich hraníc prebieha vojna. Môžeme ju nazývať ako len chceme. Jej ovocím je strata domova, náhly útek z bezpečia domov a rodín do neznámej krajiny. Pre jedných sú to krajiny ako Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, pre iných Česko, ale aj Slovensko.  

Či už si to uvedomujeme, alebo nie, sme tretí cirkevný zbor ECAV od hranice s Ukrajinou, cez ktorý sa presúvajú utečenci, (eufemisticky odídenci) hľadajúc pokoj, prijatie a strechu nad hlavou. Som vám všetkým vďačný, že aj vďaka vašej pomoci im aspoň z časti túto očakávanú pomoc vieme poskytnúť. 
 

Chcem sa vám všetkým však poďakovať za vašu štedrosť, ľudskosť a ochotu pomôcť. Vaša pomoc, materiálna, osobná i finančná určite nebude zabudnutá. Nech vám ju odplatí Boh, ktorý nám v tieto dni ešte viac dáva poznať zmysel slov : "Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať". Sk 20,35

Služby Božie v cirkevnom zbore

Služby Božie v cirkevnom zbore

14.nedeľa po Trojici (18.9.2022)    

Nižná Kamenica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

15.nedeľa po Trojici (25.9.2022)    

 Vyšná Kamenica 9.30

 Svinica 8.00

 

16.nedeľa po Trojici (2.10.2022)    

Nižná Kamenica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

17.nedeľa po Trojici (9.10.2022)     Poďakovanie za úrody zeme

Svinica 8.00     + Večera Pánova

Vyšná Kamenica 9.30 + Večera Pánova         

 

18.nedeľa po Trojici (16.10.2022)    

Nižná Kamenica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30


19.nedeľa po Trojici (23.10.2022)    

    Vyšná Kamenica 9.30

    Svinica  11.00


20.nedeľa po Trojici (30.10.2022)     Pamiatka posvätenia chrámu  

   Svinica 9.30


Pamiatka reformácie   (2.11.2022)    

Svinica                16.30

Vyšná Kamenica 18.00

 

Pamiatka zosnulých   (17.7.2022) 

Vyšná Kamenica  18.00

Večierne v Nižnej Kamenici

Večierne v Nižnej Kamenici

sa konajú v reformovanom chráme Božom v Nižnej Kamenici každý štvrtok o  18.00 do sviatku Vstúpenia Krista Pána na nebesá a potom od sviatku Poďakovanie za úrody zeme. 

Strana 1 z 1