KONTAKTUJTE NÁS


ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.

zborový farár

Tel:          +421  905 744 937

E-mail:     adad.jh@gmail.com


Vyšná Kamenica 41, 044 45      Bidovce


V prípade osobnej návštevy nás väčšinou nájdete vo Farskom úrade vo Vyšnej Kamenici 

zásadne takmer vždy, ale najmä v odporúčanom čase /pondelok - piatok/ od 7.00 - do 10.00. V prípade, že sa  kvôli iným povinnostiam minieme, nerozpakujte sa vytočiť číslo 0905 744 937
Fakturačné údaje: 


Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Vyšná Kamenica 41

044 45  Bidovce

IČO: 31971512

DIČ: 202126184

Bankové spojenie:   SK17 0900 0000 0001 0925 5744