ČO POTREBUJETE VEDIEŤ
Záväzné úpravy č. 4/1996 pre cirkevnozbornú prax v ECAV na Slovensku v znení oznámenia č. 1/2009


Generálne presbyterstvo a Zbor biskupov ECAV na Slovensku prijali tieto záväzné úpravy.

"...vydávame tieto záväzné pokyny pre cirkevno-zborovú prax a žiadame, aby sa vo vedomí zodpovednosti viery konalo v cirkvi "všetko slušne a v poriadku" (1K 14,40), aby "slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu"(Tit 2,5) vo vedomí, že hrubé priestupky, neplnenie povinností, neposlušnosť, volajú na disciplinárnu zodpovednosť schválené cirkevné zákony."


KRST                                                              krst_svaty.doc

KONFIRMÁCIA                                              konfirmacia.doc

PRIHLÁŠKA NA KONFIRMÁCIU                  prihlaska na konfirmaciu.doc

SPOVEĎ A VEČERA PÁNOVA                      spoved_a_vecera_panova.doc

SOBÁŠ                                                            sobas.doc

POHREB                                                          pohreb.doc

PRESTÚPENIE A VYSTÚPENIE                    prestup_a_vystup_z_cirkvi.doc
HISTÓRIA CIRKEVNÉHO ZBORU              


historia_cz_vysna_kamenica.doc