Cirkevný príspevok

Cirkevný príspevok

Výročitý celozborový účtovný konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica jednomyseľne stanovil výšku cirkevného príspevku na člena cirkevného zboru vo výške 20.-€ za rok 2023. Dávame do vašej ctenej pozornosti aj pokračujúcu dobrovoľnú zbierku na opravu chrámu Božieho, ktorá je odporúčaná vo výške 20.-€ na člena cirkevného zboru . Pán Boh zaplať! 

Cirkevný príspevok a prípadné milodary je možné uhrádzať u pokladníkov, respektíve u bratov kurátorov jednotlivých filiálok. Prosíme členov cirkevného zboru, aby si svoje záväzky voči cirkevnému zboru, podľa možnosti,  splnili v dohľadnom čase.