V Tretiu nedeľu po Svätej Trojici bola vo vyšnokamenickom chráme Božom osadená krstiteľnica z pätnásteho storočia. Na fotografiách vidieť nálezový stav zničenej krstiteľnice, ktorá bola neodborne "zreštaurovaná" stavebným lepidlom a cementom a potom stav krstiteľnice po odbornom ošetrení kamenárom s vyrobeným podstavcom. Na krstiteľnici leží zreštaurovaný klobúk z pôvodnej krstiteľnice z vyšnokamenického kostola, ktorá bola pri  oprave v 90tich rokoch zničená.