V cirkevnom zbore sa pri spoločnej oslave Pána Boha stretávame aj uprostred týždňa. Konáme tak v každý utorok o 17.00 v chráme Božom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nižnej Kamenici. Tieto služby Božie sú  pre všetky generácie. T