V cirkevnom zbore sa pri spoločnej oslave Pána Boha stretávame aj uprostred týždňa. Konáme tak v každý štvrtok o 18.00 v chráme Božom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nižnej Kamenici. Tieto služby Božie sú toho času adresované výlučne pre generáciu veriacich nad 65 rokov a rizikové zdravotné skupiny. Teší nás pomerne hojná  účasť našich veriacich na týchto večerných službách Božích.