V dňoch 6. 10. 2. 2023 sa v Olšavskej doline konal 25.ročník ekumenického týždňa.