Pastorálne návštevy sú normálnou súčasťou života cirkevného zboru. Čas na návštevy je voľný a dvere na farskom úrade sú otvorené všetkým. Rovnako ďakujeme, že aj Vaše dvere sú otvorené nám.