V cirkevnom zbore v súčasnosti nemáme otvorený žiaden ročník konfirmačnej prípravy. Nemáme deti, ktoré spĺňajú vek na takúto prípravu.