V cirkevnom zbore sa konfirmandi a katechumeni stretávajú spoločne vždy vo štvrtok o 16.00. Po skončení prípravy zostávajú na stretnutie dorastu.