Detská besiedka sa nám stretáva v zborovovej miestnosti cirkevného zboru po službách Božích vo Vyšnej Kamenici každú nedeľu o 10.30 hod. Detskú besiedku vedie a o najmenšie detičky sa stará Ing. Dominika Dolgošová a Mgr. Júlia Dolgošová. Od septembra máme  detskú besiedku aj vo Svinici. Tú vedie zborový farár Ján Hruška každú druhú nedeľu o 13.00. Budeme radi, keď k nám zavítate a svoje dieťa prinesiete medzi nás. 

V prípade širšieho záujmu radi oživíme detskú besiedku aj vo fílii Nižná Kamenica. 

Veríme, že spoločnou snahou práve pri najmenších položíme solídny základ na budovanie zdravej osobnosti vášho dieťaťa.