PREDSTAVITELIA A FUNKCIONÁRI CIRKEVNÉHO ZBORU


Cirkevný zbor vedú právoplatne zvolení predstavitelia a funkcionári. Za každú časť cirkevného zboru je zvolený istý počet funkcionárov. 

Dovoľte nám ich predstaviť: 

                                  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., zborový farár   
                                                     
                                       Ing. Ladislav Mičko, zborový dozorca
                                                 
                                                      

                                 
  Predsedníctvo cirkevného zboru s bratmi kurátormi (30.8.2020)

                     


Hore z ľavej strany: 
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. - zborový farár; Ing. Ladislav Mičko - zborový dozorca;
Martin Dolgoš - zborový kurátor 
Dole z ľavej strany: 
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, CSc. - zástupca zborového dozorcu a kurátor fílie Bidovce;
Štefan Vojtko st. - kurátor fílie Svinica; František Hajduk - kurátor fílie Nižná Kamenica;
Ladislav Sekeľ  - kurátor fílie Vyšná Kamenica; Ladislav Dolgoš - kurátor matkocirkvi Vyšná KamenicaPRESBYTERSTVO

Vyšná Kamenica: 

Mgr. Danka Frištiková; Mgr. Ladislav Vangor; Bc. Milan Sabadoš; Ján Sedlák;  Mgr. Marek Vangor;

Ing. Ľubomír Čulko - náhradný presbyter


Nižná Kamenica:

Ing. Radoslav Opiňár, Jaroslav Šiška, Alena Orosová, Mgr. Danka Lukačová, Ing. Želmíra Gajdošová

Andrej Štefánik - náhradný presbyter 


Svinica:

Štefan Vojtko ml., Ján Šuchta, Radoslav Huštaty, Ing. Danka Dzureň Vojtková  


Bidovce:

Ing. Pavel Hruška, Ján HrehaKantorky cirkevného zboru

Bc. Andrea Dolgošová
Martina Gondoľová
Ing. Dominika DolgošováHospodárska revízna komisia:

Monika Opiňárová, Vierka Šimková, Valéria Petrová, Helena Borošová


Učtovníčka cirkevného zboru:

Ing. Janette Hrehová


Pokladníčky:

Valéria Petrová  (Vyšná Kamenica), Mgr. Danka Lukáčová (Nižná Kamenica), Ing. Jarmila Lenhardtová (Bidovce), Zdenka Čigašová   (Svinica)