Pán profesor Kišš bol renomovaným evanjelickým teológom, ktorého charakterizovala celoživotná úprimná láska k teológii. Svoje najdôležitejšie prednášky zhrnul v diele Svet je Boží.  Toto svoje súhrnné dielo zostavil k 500 - stému výročiu reformácie. Dodnes, žiaľ, nevyšlo tlačou, a preto ho aspoň takouto formou ponúkame k štúdiu. 


http://ecav-trencin.eu/wp-content/uploads/2018/03/kiss_dielo.pdf