1.nedeľa po Zjavení 2021

1.nedeľa po Zjavení 2021

Si vo veciach Božích?