Vraciame sa do chrámov Božích

Vraciame sa do chrámov Božích

Milí bratia a sestry, s radosťou a s vďačnosťou voči Pánu Bohu prijímame správu o tom, že od 16.novembra je  znova možné za 50% vyťaženosti bohoslužobných priestorov  spoločne sa stretnúť na službách Božích. 

Napriek uvoľneniu opatrení naďalej chceme zostať opatrní a zodpovední, a preto určitá úprava a obmedzenie našich zaužívaných aktivít, na ktoré sme zvyknutí, bude pokračovať.   Rovnako je podmienkou účasti na službách Božích prekrytie dýchacích ciest a dodržiavanie pokynov zodpovednej osoby v chráme. 

V horizonte najbližších dní naše bohoslužobné aktivity budú vyzerať nasledovne: 


19. novembra 2020              štvrtok Nižná Kamenica                      18.00večiereň pre seniorov a zdravotne rizikových 
22. novembra 2020              nedeľa 
Bidovce                                       8.00Večera Pánova KVOLI KARANTÉNE NEBUDE 

Vyšná Kamenica                       9.30Služby Božie

Svinica                                        11.00Služby Božie KVOLI KARANTENE NEBUDÚ 
24. novembra 2020              utorok
Svinica                                        16.30večiereň KVOLI KARANTENE NEBUDE
26. novembra 2020             štvrtok
Nižná Kamenica                       17.00
večiereň pre seniorov a zdravotne rizikových


 
              

ADVENT 

29.11. 2020                    1.nedeľa adventná Vyšná Kamenica                         9.30
Služby Božie s Večerou Pánovou
1.12. 2020                         utorok Svinica                                          16.30adventná večiereň
3.12. 2020                         štvrtok Nižná Kamenica                           17.00adventná večiereň
6.12. 2020                      2.nedeľa adventná Nižná Kamenica                            8.00Služby Božie s Večerou Pánovou

Vyšná Kamenica                            9.30Služby Božie 
8.12. 2020                          utorok Svinica                                          16.30adventná večiereň
10.12. 2020                        štvrtok Nižná Kamenica                            17.00adventná večiereň 
13.12. 2020                    3.nedeľa adventná Svinica                                            8.00Služby Božie s Večerou Pánovou

Vyšná Kamenica                             9.30Služby Božie                                 
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.