Večierne v Nižnej Kamenici

Večierne v Nižnej Kamenici

sa konajú v reformovanom chráme Božom v Nižnej Kamenici každý štvrtok o  18.00 do sviatku Vstúpenia Krista Pána na nebesá a potom od sviatku Poďakovanie za úrody zeme.