Večierne v Nižnej Kamenici

Večierne v Nižnej Kamenici

sa konajú každý štvrtok o  17.00 v reformovanom chráme Božom v Nižnej Kamenici .