Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Vaša pomoc má konkrétnu tvár

Aj vďaka vám, milí bratia a sestry vieme pomôcť tým, ktorí utekajú  zo svojej vlasti v strachu o svoj život a o život svojich blízkych, ktorých zanechali na Ukrajine. 

Hovoríme o nich ako o tých, ale... oni majú svoje mená a konkrétnu tvár,  je to Irina, Ruslan, Andrej, Ihor, Ala, Oľa, Soňa, Aľa, Nataša, Jeva, Nadežda, Slavik, Žanna, Veronika, Violetta ....  Oni všetci majú svoje rodiny, svojich otcov, synov, manželov, svoju prácu, ktorú zanechali, domy, ktoré postavili. Majú však aj obavy prísť do cudzieho prostredia a  s úzkosťou hľadia do budúcnosti. 

Aj vďaka vašej ľudskosti nachádzajú medzi nami skutočný pokoj a pocit, že sú tu prijatí ako doma.  

Chcem sa vám všetkým však poďakovať za vašu štedrosť, ľudskosť a ochotu pomôcť. Vaša pomoc, materiálna, osobná i finančná určite nebude zabudnutá. 

Nech vám ju odplatí Boh, ktorý nám v tieto dni ešte viac dáva poznať zmysel slov : "Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať". Sk 20,35