Služby Božie v cirkevnom zbore do pôstu

Služby Božie v cirkevnom zbore do pôstu

                   

4. po Zjavení Krista Pána  (29.1.2023)                          

                       Vyšná Kamenica   9.30


5. po Zjavení Krista Pána  (5.2.2023)  - Nedeľa Deviatnik                        

                       Nižná Kamenica   8.00

                       Vyšná Kamenica   9.30


Nedeľa po Deviatniku  (12.2.2023)                          

                       Svinica                  8.00

                       Vyšná Kamenica   9.30


Predpôstna nedeľa  (19.2.2023)                         

                       Nižná Kamenica   8.00

                       Vyšná Kamenica   9.30