Služby Božie (kedy? kde?)

Služby Božie (kedy? kde?)

         

3.nedeľa po Trojici (3.7.2022)    

     Nižná Kamenica 8.00

     Vyšná Kamenica 9.30

 

Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jána Husa  (5.7.2022)   

         Vyšná Kamenica 9.30

 

4.nedeľa po Trojici (10.7.2022)    

         Svinica 8.00

         Vyšná Kamenica 9.30

 

5.nedeľa po Trojici (17.7.2022)    

        Nižná Kamenica 8.00

          Vyšná Kamenica 9.30

 

6.nedeľa po Trojici (24.7.2022)     Pamiatka posvätenia chrámu 

         Nižná Kamenica 9.30

          

7.nedeľa po Trojici (31.7.2022)    

          Vyšná Kamenica    9.30


8.nedeľa po Trojici (7.8.2022)    

    Nižná Kamenica 8.00

    Vyšná Kamenica 9.30


9.nedeľa po Trojici (14.8.2022)    

   Svinica 8.00

    Vyšná Kamenica 9.30

 

10.nedeľa po Trojici (21.8.2022)    

        Nižná Kamenica 8.00

      Vyšná Kamenica 9.30  + Večera Pánova

 

11.nedeľa po Trojici (17.7.2022)            Pamiatka posvätenia chrámu

     Vyšná Kamenica 9.30