Slovo na úvod

Slovo na úvod

Slovo na úvod


Milí bratia a sestry, cirkevný otec Augustín povedal, že existuje cirkev viditeľná a neviditeľná. Naše Augsburské vyznanie zase hovorí, že cirkev je tam, kde sa slovo Božie káže a sviatosti podľa evanjelia vysluhujú. Kázanie slova Božieho je nám dnes, napriek nepriaznivej situácii, umožnené prostredníctvom internetu, rozhlasu i televízie. Sviatosť Večere Pánovej je zase možné kedykoľvek prijať individuálne, najmä v akútnych situáciách.  Cirkev Pánova teda žije a stále nezmeniteľne platí, že ani brány pekelné ju nemôžu premôcť. 

Pre túto chvíľu, zdá sa, je cirkev neviditeľná vonkajšiemu svetu a žije svoj duchovný život v skrytosti. Neviditeľne. Avšak, podstatné je, že žije. Vírus a opatrenia nás síce nateraz zneviditeľnili, ale  neznefunkčnili. 

Ak sa nedá ináč, tak kontakt  chceme spolu udržiavať aspoň prostredníctvom tejto webovej stránky, ktorá bude počas týchto dní pravidelne aktualizovaná. 

Prosím, prijmite s pochopením a v láske to, čo vám bude na nej ponúkané. Bolo to totiž pripravované s láskou a s pochopením súčasných možností, ktoré ako cirkevný zbor máme.   

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.