Ekumenický modlitebný týždeň 2023

Ekumenický modlitebný týždeň 2023

Dátum

 

Deň

Čas

Miesto

Kazateľ

Téma

6.2.2023

Pondelok 

18.00

Vyšná Kamenica

Evanjelický chrám

  

Ján Ducár

Učte sa robiť, čo je dobré...

7.2.2023

Utorok 

18.00

Košický Klečenov

Gréckokatolícky chrám


Ján Hruška

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších... mne ste urobili

8.2.2023

Streda

18.00

Svinica

Reformovaný chrám 


Jákob Sélesz

Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť...

9.2.2023

Štvrtok

18.00

Bidovce

Reformovaný chrám

 

Ján Stanko

Presadzovať právo...

10.2.2023

Piatok 

18.00

Svinica

Rímskokatolícky chrám 

Marianna Sláviková 

To, čo je teraz, nemusí byť...