4.nedeľa po Veľkej noci (15.5.2022)    
                       Nižná Kamenica   8.00
                       Vyšná Kamenica   9.30


5.nedeľa po Veľkej noci (22.5.2022)                          
                        Vyšná Kamenica 9.30
                        Svinica                11.00                  
 
 
Vstúpenie Krista Pána na nebesá (26.5.2022)    
                        Vyšná Kamenica 18.00


 
Nedeľa po Vstúpení  (29.5.2022)                          
                       Bidovce                 8.00     
                       Vyšná Kamenica   9.30    


 
1.slávnosť svätodušná  (5.6.2022)                      
                       Vyšná Kamenica    9.30     + VEČERA PÁNOVA


 
2.slávnosť svätodušná  (6.6.2022)  
                       Svinica                   16.30   
                       Nižná Kamenica     18.00


 
Svätá Trojica   (12.6. 2022) 
                       Svinica                 8.00
                       Vyšná Kamenica  9.30     


Odporúčame do Vašej pozornosti pravidelné sledovanie stránky  www.vysnakamenica.ecav.sk