3.nedeľa po Zjavení (23.1. 2022) 

Vyšná Kamenica 9.30

Svinica 11.00

 

4.nedeľa po Zjavení (30.1. 2022) 

Vyšná Kamenica 9.30

 

5.nedeľa po Zjavení (6.2. 2022) 

Nižná Kamenica   8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

Nedeľa Deviatnik (13.2.2022) 

Svinica 8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

Nedeľa po Deviatniku (20.2. 2022) 

Nižná Kamenica   8.00

Vyšná Kamenica 9.30

 

Predpôstna nedeľa (27.2. 2022) 

Vyšná Kamenica 9.30

Svinica 11.00

 

 

Odporúčame do Vašej pozornosti pravidelné sledovanie stránky 

www.vysnakamenica.ecav.sk