Spolufinancovanie

... alebo: Naše dávanie odkrýva naše pravé priority

Milí bratia a sestry, 

v roku 2019 NR SR prijala  Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností 370/2019, ktorým uvoľnila ruky cirkvám a náboženským spoločnostiam v nakladaní s finančnou podporou. 

Táto podpora bola do prijatia nového zákona viazaná na tabuľkové platy duchovných a chod biskupských úradov. /Platy duchovných sú na hranici minimálnej mzdy/ 

V roku 2021 na Slovensku vzrástla minimálna mzda na 623.-€, avšak pravdou je, že finančný balík, ktorý cirkvi dostávajú, nezohľadňuje túto skutočnosť. Je vecou každej cirkvi, ako s týmto faktom naloží. 

Pre evanjelickú cirkev takéto navýšenie minimálnej mzdy znamená schodok v hospodárení v roku 2021 cca 1.500 000.-€, ktorý potrebuje vykryť z vlastných zdrojov tak, aby zabezpečila riadne fungovanie cirkvi vo vnútri. 

Z tohto dôvodu Synoda ECAV na Slovensku prijala zákon o spolufinancovaní cirkvi cirkevnými zbormi. (Viď príloha/ 

Dok1 (2).docx

Prosíme Vás, aby ste na tento rok 2021 NEUHRÁDZALI ešte cirkevný príspevok, nakoľko jeho výška bude stanovená na celozborovom konvente 2021. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.