Milí priatelia, 

v súčasnosti väčšina ľudí pristupuje na internet prostredníctvom mobilných telefónov. Práve mobilné telefóny a aplikácie v nich používame pri každodenných záležitostiach, medzi ktoré patria aj finančné platby. 


QR kód je praktickou pomôckou pre pre Vás, ktorí používate na internetové bankovníctvo mobilné aplikácie. Naskenovanie QR kódu Vám výrazne uľahčí čas aj námahu prepisovať IBAN účtu a ďalšie informácie potrebné pre platbu. 

QR kód je možné použiť na zaslanie cirkevného príspevku, príspevku na opravu chrámu, alebo milodarov. 

V prípade, že si vyberiete túto možnosť platby, prosíme Vás o riadnu identifikáciu odosielateľa v SPRÁVE PRE PRIJÍMATEĽA. 

Pklad : štvorčlenná rodina -  uveďte krstné meno hlavy rodiny, priezvisko, bydlisko a (v prípade cirkevného príspevku 4x ... -€;  alebo v prípade príspevku na opravu chrámu 4 x20.-€; alebo v prípade odoslania milodaru napíšte milodar pri ...) 

Za každý zaslaný finančný obnos Vám úprimne ďakujeme. 

 

Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.          

2 Korintským 9,7