Večera Pánova v karanténe


Večera Pánova:

Večeru Pánovu je možné prisluhovať aj súkromne za dodržania hygienických nariadení (nutnosť použitia rúška vysluhovateľom i prijímateľom). 

Kontakt pre ďalšiu komunikáciu je:  0907 744 937Modlitba:

Cirkev je duchovným prostredím, ktoré stvoril Pán Boh skrze Ducha svätého. On nás pozýva a vedie  k vyznávaniu Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ale aj upevňuje našu vieru v Neho. Pán Ježiš nás nabáda, aby sme sa neprestajne modlili.

Ako cirkev chceme aj my spojiť svoje hlasy do jednej spoločnej modlitby, ktorú chceme v týchto vážnych chvíľach odriekať s vierou a nádejou, že ju Pán Boh vypočuje:

Všemohúci a všetkej milosti plný Pane Bože náš, ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobrodenia, zvlášť za to, že si nás svojou božskou mocou stvoril na svoj obraz a až do tejto hodiny si nás ráčil opatrovať. Keďže však sme boli diabolskou lsťou olúpení o Tvoj obraz, prichádza k tomu, že sme poddaní mnohým biedam a pokutám za hriech, spoznávame i strach zo smrti, ktorú v ktorýkoľvek deň a hodinu musíme očakávať, zvlášť však v týchto smutných dňoch, v ktorých si pandémiu koronavírusu v našej vlasti i na celom svete dopustil.     Preto Ti, milý náš Bože, viny vyznávame, k naším hriechom sa priznávame a v mene Tvojho milého Syna, Pána Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme, ráč sa nad nami zmilovať, všetky naše viny a hriechy nám milostivo odpusť a odvráť od nás metlu Tvojho trestajúceho a spravodlivého hnevu. Netrestaj nás vo svojom hneve a zachovaj pred touto pandémiou. Ty si darca života, Tebou žijeme, hýbeme sa a trváme, v Tvojich rukách sú naše časy, i všetky naše dni a dych života. Prosíme Ťa, zachovaj nás pri živote a spasení, aby sme Teba ešte tu chválili, vyvyšovali Tvoje meno a pokiaľ nám popraješ života na tomto svete, aby sme svoj život polepšili.     Ak je tvoja vôľa, milý Pane, i nás takouto epidemickou ranou pre naše hriechy, alebo pre iné tebe známe príčiny navštíviť, buď nám prítomný Tvojo milosťou a očisti naše duše od hriechov, v čase nemoci a bolesti nás potešuj a posilňuj, aby sme Tvoje napomenutie rozumne, trpezlivo a pokorne znášali, príliš sa nekormútili ako tí, ktorí nemajú nádej, ale v dôvere sa Ti porúčali, veriac tomu, že sme Tvoji, či žijeme a či umierame. V plnej dôvere porúčame naše duše Tebe, lebo Ty si nás, Bože, vykúpil.    Prosíme Ťa tiež, milostivý náš Otče nebeský i za všetkých nemocných a touto pandémiou postihnutých, buď im so svojou milosťou prítomný a svojou anjelskou ochranou ich duše zachovaj k spáse. Tých, ktorých si sa rozhodol podľa svojej vôle povolať k sebe z tohto údolia plaču a tieňov smrti, popraj im šťastné skonanie a priveď ich do svojho potešenia a večného života.      Tých, ktorých tu chceš zachovať, či už k pokániu, alebo pre užitočné práce pre Tvoj ľud, zvlášť pobožnú a zodpovednú vládu, ale i služobníkov cirkvi  zachovaj v zdraví pre ich potrebnú prácu k Tvojej cti a sláve. Ty buď so všetkými nami po všetky dni nášho pominuteľného života, chráň nás od večnej smrti pre smrť a zásluhy svojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen

(Prevzaté zo stránky: www.evanjelik.sk)


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.