Ženy sa nám stretávajú každú stredu o 18.00 v zborovej miestnosti cirkevného zboru vo Vyšnej Kamenici. Okrem spoločného čítania a vykladania Písma svätého sa na modlitbách zdieľajú so svojimi radosťami a starosťami. 

Stretávanie žien nám vedie Valika Petrová. Zaiste bude rada, keď rozšírite rady týchto žien.