Dorast nám tvoria deti od detskej besiedky do konfirmácie. Dorast sa stretáva každú sobotu o 16.00. Nacvičujeme rôzne vystúpenia do kostola, vyrážame na výlety po okolí a je tam prosto zábava. Ak chcete prísť, poďte, radi vás privítame.