Biblické hodiny mávame v našom cirkevnom zbore vo Vyšnej Kamenici a to od Pamiatky reformácie do adventu a potom od Nedele Deviatnik do pôstu. Pozývame Vás na štúdium svätého Písma.